Protože  slovo „HISTORIE“ vnímám jako předchozí sled událostí, který souvisí, přímo navazuje a vychází z nich děj věcí právě probíhajících, půjdu až před den, kdy vznikla LaVODA. 

Přibližně před 15ti lety vznikl v naší zemi jiný, tehdy malý baby club. V té době se mi narodil syn a shodou okolností jsem se dostala do blízkosti zakladatelky tohoto baby clubu. Během příštích let jsem se intenzivně podílela na programové organizaci jeho týdenních pobytů. Pak jsem založila jeho pobočku v Praze a prošla všemi strastmi i radostmi začínajícího clubu. Měnily jsme bazény, hledaly stálé působiště, nadšené lektorky. K naší velké radosti přibývalo klientů…postupně jsme rozšiřovaly počet plavacích dnů. Díky mé lektorské spolupráci s jedním sportovním klubem jsme našly stálé zázemí v jejich prvním, tehdy zcela novém bazénu. Lektorský tým se ustálil, práce přibývalo…Byla to doba, kdy jsme měly malé děti, byly jsme nadšené, že můžeme své zážitky a zkušenosti předávat dalším rodičům…plavání nám všem zpestřovalo mateřskou dovolenou. Rozrůstal se celý baby club…kromě práce na bazénech přibývalo také pobytů…podílení se na jejich programu, jejich vedení, vše se stávalo čím dál náročnější. Na naše děti nám tam nezbýval čas…blížila se doba, kdy bylo potřeba změnit způsob vedení, organizaci práce i odměňování. Stejně tak sílil tlak na změny i v našich pražských kurzech…konkurence přibývala rok od roku. Lektorky se nevěnovaly jen plavání – mnohá při MD absolvovala různé další kurzy a semináře, které rozvíjely jejich osobnost. Nenacházel se však prostor pro jejich další realizaci, čím dál častěji se některé z nás blížil konec MD…a tedy návrat do původního zaměstnání. Tato představa se většinou již neslučovala s potřebami lektorek – očekávaly, že se budou moci dále realizovat v tom, co je baví, co je oslovuje, těší a v čem se za dobu MD zdokonalily. Situace se vyhrotila před vánoci 2008… Nebyla nalezena dobrá vůle pro další společný vývoj a spolupráci. Každá z lektorek vnímala situaci stejně tíživě…a po jednáních která proběhla s majitelkou baby clubu, jsme všechny cítily, že takto už dále pracovat nemůžeme a nechceme.

Naše cesty se rozešly…a proto čtete tyto stránky…právě to nás dovedlo k založení klubu. Název jsme hledaly dlouho…a téměř v neuvěřitelných zdrojích…a nakonec pomohla náhoda!

LaVODA…vznikla spojením „la“…hebrejsky „do“…ve francouzštině je „la“ člen ženského rodu…spojení nám dobře znělo, nebylo zavádějící, přesto k vodě jednoznačně směřuje…a další významy mu jistě dáváme svou prací…

Snažíme se, aby LaVODA nabízela rodičům nejenom kurzy příjemného a zdravého plavání s jejich dětmi, nabízíme také lekce plavecké školy, které jsou určeny dětem věku školního. Nabízíme pobyty – s plaváním více prožitkovým a dalším programem pro malé i velké. Najdete zde vždy prostor pro zdokonalení plaveckých dovedností svých dětí, ale také pro legraci, setkání s dalšími rodiči, popovídání o věcech, ke kterým se na bazénech nedostaneme. Snažíme se v praxi využívat všech zkušeností a dovedností, které lektorky mají a protože se k nám klienti vrací, tak věříme, že se nám to v uplynulých letech zatím dařilo. Budeme se snažit dál...

Petra Smržová

PLAVECKÉ KURZY TPL_ALTCOLLAPSE

ČLÁNKY, REPORTÁŽE TPL_ALTCOLLAPSE

  • Family Star
  • Mladá fronta, magazín
  • Ona.. jak se u nás plave

DÁRKOVÝ POUKAZ TPL_ALTCOLLAPSE