Časté otázky

LaVODA - plavání pro malé i velké děti

Časté otázky

Do našich kurzů zveme děti od 6ti měsíců. Do té doby miminko vítá klid a pohodu domova, vlídnou náruč rodičů. Jeho smysly se probouzí, postupně se seznamuje se svým okolím, vyvíjí se jeho motorika. V tomto období doporučujeme zkusit první „doteky vody“… s miminkem můžete začít plavat doma, ve vaně, pod vedením naší lektorky. Během prvních měsíců života vašeho děťátka nedoporučujeme společné plavání s dalšími dětmi a dospělými.

Určitě ANO. Lépe začít kdykoliv, nežli to nezkusit vůbec. Samozřejmě je vhodné začít co nejdříve – nejmladší děti nejlépe přijímají a zvykají si na vámi nabízené aktivity, sdílejí s vámi radost i nadšení. Vzájemně sdílený prožitek z vody je pak velmi silný… Jak děti rostou, dostávají svůj „rozum“ a jejich adaptace na prostředí a novou aktivitu může vyžadovat více času…ale i to je velice individuální. U starších dětí hraje stále větší roli motivace- zaujetí hrou, dalšími dětmi, pomůckami…

Ano, ale… Na průběh našich lekcí se můžete kdykoliv v době plavání zajít podívat – stačí se domluvit. Pokud to rodiče vyžadují, nabídneme jim i možnost si „zaplavat“ v probíhající lekci daného kurzu. Ale je to tak, že každé dítě potřebuje, stejně jako dospělý, určitý čas na to, aby přivyklo novému prostředí, akustice, lidem, množství vody v bazénu, nové aktivitě, dalším dětem…k tomu všemu přidejte váš vlastní „neklid a nejistotu“ spojenou nejenom s lekcí první, ale většinou ještě s 2-3 následujícími. Jak se zklidňují rodiče, přivykají svým lekcím také děti. Z toho vyplývá, že jedna zkušební lekce vám neusnadní volbu zda plavat, nebo ne. Doporučuji před nastoupením do kurzu si bazén vyzkoušet individuálně – seznámit se tak s prostředím a zázemím. Přesto lze z našich kurzů do odplavání třetí lekce odstoupit – je to pro případ, že rodiče zjistí, že jim vlastně plavání vůbec nevyhovuje, nebo se vyskytne jiný nepřekonatelný problém.

Záleží na tom, jak velké děťátko to bude…zkraje kurzu doporučujeme skutečně vyčkat několik lekcí a soustředit se na vlastní klid a pohodu – přijít na bazén včas, miminko ještě nakojit nebo většímu dítěti nabídnout menší svačinku, zklidnit dítě po sprchování (to některým dětem vadí…), prohlédnout si vše, nechat dítě „rozkoukat“… Pokud se adaptace nedaří, potom zkoušíme individuální přístup…snažíme se rodičům s uplakaným vodáčkem nabídnout více možností jak dítě zklidnit a zaujmout – není potřeba se účastnit všech aktivit v lekci, bazén je velký a je možnost najít si „svůj“ prostor, dítě může lekci jen sledovat, je možné mu nabídnout hračku… k využití se nabízí i vířivka. Někdy stačí jen sledovat dění ve vodě ze břehu a zapojit se do lekce později…možností je hodně každá lektorka vám v takovém případě ráda poradí a vyjde vstříc.

Ano, v našich kurzech funguje on-line náhradový systém a není důvod o předplacené lekce přicházet.

Vždy se snažíme najít individuální řešení. Nemoc dítěte si nikdo nepřeje a určitě není důvod kvůli tomu přicházet o uhrazené kurzovné.

Ano, pokud je volná kapacita v bazénu. Pro děti i rodiče je pak taková lekce zcela jiným zážitkem! V našich nedělních kurzech předpokládáme účast obou rodičů s dítětem, ve všední dny lze další vstup doprovázející osoby do bazénu a relaxace jednorázově doplatit.

Ve Vysočanech je to max. 6 dětí, na Šutce podle pokročilosti skupin. Začátečníků bývá 5, rodiče s dětmi plavou max. v 7 dětech, výuka v dráze probíhá dle pokročilosti v počtu 5-9 dětí. Většiny lekcí se však neúčastní plný počet dětí, takže naše výuka umožňuje individuální přístup a navázání osobního kontaktu s každým dítětem. Je to velmi prospěšné pro kvalitu výuky a citlivý přístup k opatrnějším dětem.

Ekzémy jsou poměrně častým trápením dětí i rodičů. Kdo s tím má zkušenost, ví, že se často chovají nevyzpytatelně, každému reagují jinak a jejich „spouštěčem“ bývají rozdílné faktory. Vše je potřeba vyzkoušet…Každopádně doporučujeme dětem s ekzémem nebo i jen výrazně citlivější pokožkou před plaváním, ještě doma, ošetřit celé tělíčko „hutným“ krémem, vazelínou, který vytvoří na pokožce trvanlivější ochrannou vrstvu. Odplavete si svou lekci, využijete saunu a relaxaci a nakonec, po osprchování, dítěti znovu tělíčko důkladně protřete olejem či jiným přípravkem, který používáte pro zklidnění a výživu jeho pokožky.

Název „plavání kojenců“ je malinko zavádějící – nejedná se samozřejmě ještě zdaleka o plavání či výuku plaveckých stylů. Voda je dětem blízké prostředí – vždyť v ní prožili celý svůj vývoj! Všichni víme, že pobyt ve vodě přináší rehabilitační i relaxační účinky…proč tedy plavat s dětmi již od miminka? – voda podporuje rozvoj citových vazeb mezi děťátkem a rodiči – máte velice úzký kontakt, čas v bazénu věnujete skutečně jen sobě navzájem – nic vás neruší, máte možnost odložit jiné starosti, budujete vzájemnou důvěru ve své schopnosti – Pomáháte správnému vývoji psychomotorických dovedností svého dítěte, voda je výborným rehabilitačním prostředím – pomáhá s odstraněním některých svalových disbalancí, skvěle doplňuje např. Vojtovu metodu cvičení…už plavání nejmenších miminek je „sportovním“ výkonem, je však vyvážen také velice potřebnou a příjemnou relaxací… – Vytváříte dítěti od malička zdravé návyky, učíte ho spojení aktivit potřebných s těmi příjemnými a zábavnými, kontaktem s dalšími dětmi podporujete jeho sociální rozvoj, učíte ho odvaze, budujete jeho sebevědomí, učíte ho jeho samostatnosti ve vodě (bezpečnostní hledisko) SKUTEČNĚ PLAVAT začínají děti trénované přibližně kolem třetího roku – stávají se ve vodě samostatnými. Pohybují se pod vodou, umí si „přidechnout“, dostanou se tam, kam potřebují. Nemají strach. Jak roste jejich síla a pohybová koordinační schopnost – vědomý, vedený pohyb končetinami – blíží se podoba jejich plavání skutečnému plaveckému stylu. Kolem pátého roku začínají být tyto děti schopné začít koordinovat pohyb s dechem a výuka dalších stylů je velice rychlá. Je důležité si uvědomit, že k tomu všemu děti dochází přirozenou cestou – v klidu, zábavnou formou a vždy pomocí aktivit odpovídajících jejich schopnostem a možnostem.

SAUNA je výborným doplňkem aktivit ve vodě! Při plavání děti podávají „sportovní“ výkon, v sauně se uvolní, odpočinou si a prohřejí se. Sauna ve Vysočanech je vyhřátá jen na 50-60°C a děti v ní zůstávají tak dlouho, jak potřebují, jak je jim příjemné. Nejdéle vydrží většinou právě miminka – teplo mají rády a ještě se tam „nenudí“…Jedná se o pobyt v rozmezí 7-15min. Nejde tedy o klasické saunování jako u dospělých! I tak se děti po rozehřátí krátce ochlazují – otužují se a vy tak od útlého věku zvyšujete celkovou odolnost jejich organismu. V severních zemích znají účinky sauny velice dobře a jejich využívání je velmi rozšířeno. Ozdravné zahřívání a následné ochlazování podstupují dospělí stejně jako děti od nejútlejšího věku.

Ano, lekce na sebe navazují, navazují na sebe i kurzy. Skladba lekce vždy vychází z věku dětí a jejich motorických schopností a dovedností, dále se přizpůsobuje jejich šikovnosti a pokročilosti. U miminek převažuje klid a blízký kontakt s rodičem, zpíváme. Jak začínají lézt a sedět, přidává se i více pohybových aktivit ve vodě, zařazují se říkanky s doprovodným pohybem končetin dětí. Začínáme skákat a vedeme děti plynule k nácviku šipky…postupně se děti rodičů pouští, začínají využívat plaveckých pomůcek, zapojujeme hry, vzájemnou motivaci dětí mezi sebou…a to už není daleko k samostatnému pohybu pod vodou a následně i nad vodou.

Spousta rodičů přichází do našich kurzů právě proto, že sami k vodě důvěru nemají a nechtějí tento strach přenášet na své děti. Často se jedná o negativní zážitky z dětství. Rádi vám je pomůžeme překonat! Vlastní dítě vás učí tolika dovednostem – věřte, že vám pomůže překonat i váš strach z vody, z plavání, z potápění… Je to tak, že „příklady táhnou“…tím mám na mysli fakt, že náš vlastní rodičovský příklad je pro děti nejlepším návodem pro to, co mají dělat. Žádné vysvětlování, zkrátka ukázka. Děti nás chtějí napodobovat, chtějí naše činnosti s námi sdílet, chtějí být jako my. Dychtivé očekávání vašeho děťátka vám nedovolí vynechat některou z aktivit. A vaše touha nabídnout svému dítěti každý z podnětů vás posunuje ve vlastní odvaze. Každá lektorka vám ráda pomůže, naučí vás, jak pracovat s dechem. O všem máte možnost s námi mluvit…a vše se nejlépe „zpracuje a zažije“ na plavacím pobytu. Kontakt s vodou je tam velice intenzivní a je čas na mnoho věcí, ke kterým se v běžné lekci nedostaneme. Důkazem pro vás může být, že i skutečnost, že několik z našich lektorek prošlo stejnou cestou a zpracováním svého strachu z vody objevili její kouzlo a zůstaly u ní…

LaVODA, Plaváček Praha s.r.o.